Jak to jest z przestrzeganiem ograniczeń prędkości? Znaki drogowe Ograniczenia prędkości na drogach Każda osoba poruszająca się po drogach różnymi dostępnymi pojazdami powinna wiedzieć, z jaką prędkością może się po nich poruszać. Okazuje się, że wielu kierowców nie jest...
Gdzie i na jaki czas udzielana jest licencja? Jak ubiegać się o licencję? Wymagane dokumenty Jakie są opłaty za licencję? Zakazy przy przewozie osób Każda osoba planująca założyć działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób powinna wiedzieć, że musi posiadać...
Kto to jest technik logistyk? Technik logistyk jest to wyuczony specjalista, który poprzez odpowiednie kształcenie zawodowe uzyskuje tytuł zawodowy „logistyk”. Czym się zajmuje technik logistyk? Wykształcony logistyk powinien wiedzieć, jak wygląda proces planowania przepływu danego ładunku. Chodzi oczywiście o jego transport z...
Czym zajmuje się Inspekcja Transportu Drogowego? Kto podlega kontroli Inspekcji Transportu Drogowego (ITD)? Co może Inspekcja Transportu Drogowego? Nieoznakowane radiowozy Inspekcji Transportu Drogowego Inne metody pomiaru wykroczeń przez GITD Inspekcja Transportu Drogowego została powołana w 2001 roku, dokładnie 6...
Czy zakres danych pracownika w upoważnieniu do prowadzenia pojazdów firmowych - poza imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym - powinien obejmować także takie kategorie jak numer, kategoria i termin ważności prawa jazdy czy numer PESEL lub numer dowodu osobistego pracownika? Brak...
Tranzyt co to jest? Tranzyt międzynarodowy jest to przewóz towarów lub ładunków z jednego państwa do drugiego. Nie ma wówczas konieczności uiszczania opłat celnych przy każdym przekraczaniu granicy. W takiej sytuacji towary podlegają jednorazowo formalnościom celnym, jest to na końcowym...
4 kwietnia 2019 roku w Parlamencie Europejskim został przegłosowany projekt Pakietu mobilności. Informacja ta do tej pory wzbudza wiele kontrowersji, a także dyskusji wśród kierowców oraz pracodawców. Co zmieni się po wprowadzeniu zmian w Rozporządzeniu 561/2006? Jakie zmiany w transporcie...
Podatek od środków transportowych – definicja Kto ma obowiązek płacenia podatku? Przedmiot opodatkowania Obowiązek podatkowy Stawki podatku oraz termin płatności Czy deklaracja jest wymagana? Podatek od środków transportowych – definicja Podatek od środków transportowych jest to rodzaj pobieranego podatku lokalnego,...
Co to jest kabotaż? Definicja Wymagane dokumenty do kabotażu Zasady kabotażu Naruszenie przepisów kabotażu? Kabotaż dla pojazdów do 3,5 t Fakturowanie Kabotażu Co to jest kabotaż? Definicja Kabotaż to transport ładunku pomiędzy punktami odbioru ładunku tego samego państwa, przez pojazd...
W Belgii dbanie o prawidłowe dopełnienie formalności związanych z opłatami drogowymi jest szczególnie ważne. Dlaczego? Ze względu na wysokie mandaty, jakie grożą tam za nieprzestrzeganie przepisów. Przejazd przez Belgię sam w sobie jest dość skomplikowany. Mimo że kraj jest niewielki,...

Polecane