Strona głównaLogistykaJak działa kabotaż?

Jak działa kabotaż?

Co to jest kabotaż? Definicja

Kabotaż to transport ładunku pomiędzy punktami odbioru ładunku tego samego państwa, przez pojazd zarejestrowany w innym kraju. Transport towaru na zasadach kabotażu jest możliwy dopiero po dostarczeniu ładunku międzynarodowego. Transport kabotażowy towaru musi odbyć się tym samym pojazdem, którym transportowany był ładunek międzynarodowy. Do przewozu towarów na zasadach kabotażu, kierowca musi posiadać licencję wspólnotową. Licencja nie jest wymagana przy transporcie towarów pojazdami do 3,5 t. Każde państwo może mieć odmienne warunki transportu kabotażowego.

Wymagane dokumenty do kabotażu

Dokumenty kabotażowe to dowód na wykonanie przewozu ładunku międzynarodowego oraz transport kolejnych ładunków na terenie innego kraju, przy zachowaniu zasad kabotażu.

Głównym potwierdzeniem wykonania transportu są listy przewozu międzynarodowego CMR, list przewozowy do każdego zrealizowanego zlecenia lub podobne dokumenty kabotażowe.

Dokument kabotażowy powinien zawierać:

 • Dane adresowe nadawcy i przewoźnika.
 • Dane adresowe odbiorcy.
 • Po dokonaniu dostawy podpis odbiorcy i datę dostawy.
 • Miejsca docelowe transportu oraz miejsce, z którego ładunek jest transportowany wraz z datami odbioru i dostarczenia.
 • Metodę pakowania towaru, charakter ładunku, nazwa towaru, jeżeli stanowi on zagrożenie i należy do grupy ładunków niebezpiecznych, liczbę opakowań wraz z oznaczeniami i specjalną numeracją.
 • Ilość rzeczy przewożonych lub masa brutto ładunku.
 • Numery rejestracyjne przyczepy i ciągnika.

Zasady kabotażu

 • Przewoźnik musi posiadać licencję wspólnotową.
 • Jeżeli kierowca pochodzi z kraju trzeciego wymagane jest świadectwo kierowcy.
 • Przewóz ładunku kabotażowego następuje po dostarczeniu ładunku międzynarodowego.
 • Kabotaż jest możliwy tylko tym samym pojazdem, którym dostarczany był ładunek międzynarodowy.
 • W ramach kabotażu można wykonać transport do trzech ładunków na terenie jednego państwa, a ostatni rozładunek towaru musi być maksymalnie dostarczony przed upływem 7 dnia, licząc od daty dostarczenia ładunku międzynarodowego.
 • Transport kabotażowy umożliwia przewóz ładunków na terenie krajów członkowskich, pod warunkiem, że dokonuje się tylko jednego przewozu na państwo członkowskie w czasie 3 dni licząc od momentu wjazdu do tego państwa.
 • Należy posiadać dokumentację potwierdzającą zachowanie zasad kabotażu.

Naruszenie przepisów kabotażu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady NR 1072/2009 wyraźnie definiuje kary za naruszenie warunków kabotażu. Za złamanie przepisów kabotażu grozi:

 • Cofnięciem licencji wspólnotowej.
 • Cofnięciem wpisów z licencji wspólnotowej.
 • Nałożenie kary lub sankcji, najwyższe kary w Europie mogą sięgać nawet 5 tys. Euro dla przewoźnika. Pierwsze naruszenie warunków kabotażu to mandat w wysokości 1 tys. Euro.
 • Zleceniodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości 20 tys. Euro.
 • Cofnięcie lub zawieszenie świadectwa kierowcy.
 • Utratą warunków ubezpieczenia od szkody, co nie pozwala skorzystać z odszkodowania i pozostawia ładunek bez ochrony ubezpieczeniowej.
 • Spedytor może utracić własną ochronę ubezpieczeniową, za świadome naruszenia przepisów kabotażu.

Każdy list przewozowy CRM traktowany jest jak osobne zlecenie transportowe – kabotażowe. Oznacza to, że mając 2 listy CRM wykonaliśmy 2 zlecenia w charakterze kabotażu.

Kabotaż dla pojazdów do 3,5 t

Dla pojazdów nieprzekraczających 3,5 tony, przepisy kabotażu mają zastosowanie jak w przypadku standardowych zasadach transportu. Odpowiednio regulują to zapisy w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

Fakturowanie kabotażu

Rozliczenie podatku VAT od kabotażu ma kluczowe znaczenie. Istotnym elementem jest miejsce wykonywania zlecenia. Na terenie krajów należących do Unii Europejskiej regulują to poniższe dokumenty:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read