Strona głównaPoradyLicencja na przewóz osób

Licencja na przewóz osób

Każda osoba planująca założyć działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób powinna wiedzieć, że musi posiadać licencję na wykonywanie swoich usług. Chodzi oczywiście o przewóz osób samochodem osobowym.

Gdzie i na jaki czas udzielana jest licencja?

Licencja na przewóz osób każdorazowo udzielana jest na czas określony. Wnioskodawca może sam zdecydować, na jaki czas chciałby ją wyrobić. Ustawodawca określił terminy ważności licencji, wynoszą one od 2 do 50 lat. Uzyskanie licencji jest możliwe jedynie w starostwach powiatowych. Czas, w jaki licencja jest wydawana średnio wynosi miesiąc.

Jak ubiegać się o licencję?

Jak wiadomo, na każde pozwolenie niezbędne jest spełnianie określonych warunków. W tym przypadku należy pamiętać o tym, by:

 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa karne skarbowe, a także umyślne (głównie chodzi o te, które mogłyby mieć związek z wykonywaniem zawodu),
 • nie posiadać orzeczenia zakazującego wykonywania działalności w zakresie przewozu osób,
 • osoba zarządzająca firmą posiadała certyfikat kompetencji zawodowych,
 • móc wykonywać zawód kierowcy,
 • posiadać swój samochód bądź w leasingu,
 • samochód, który będzie używany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób był sprawny technicznie.

Niestety to nie są wszystkie wymagania, jakie należy spełnić, by móc otrzymać licencję na przewóz osób. Ubiegając się o licencję, trzeba wykazać, że firma ma zdolność finansową. Wówczas do wniosku dołącza się roczne sprawozdanie finansowe bądź jeżeli firma nie ma obowiązku przygotowywania takiego sprawozdania, to należy okazać dokument, który potwierdzi, że przedsiębiorca jest w dobrej sytuacji finansowej. Jaki to może być dokument? Otóż potwierdzić to można poprzez okazanie zaświadczenia z banku o zgromadzonych środkach na koncie, udokumentowanie posiadanych akcji, udziałach, papierach wartościowych, okazanie udzielonej gwarancji lub poręczeniu bankowym, bądź aktu notarialnego zawierającego potwierdzenie posiadania nieruchomości.

Skąd wiadomo, jaka sytuacja finansowa jest wystarczająco dobra? Aby to sprawdzić, należy wiedzieć, ile chce się mieć samochodów w swojej działalności. Ustawodawca wymaga, aby mieć przynajmniej 9 000 EURO na pierwsze auto, natomiast na kolejne po 5 000 EURO. Zawsze do przeliczenia waluty bierze się średni kurs NBP z 31 grudnia roku poprzedniego.

Wymagane dokumenty

Składając w starostwie powiatowym wniosek o wydanie licencji na przewóz osób, należy do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 • „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o której mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców,
 • Wykaz pojazdów (marka, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, rodzaj tytułu prawnego dysponowania pojazdem),
 • Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji,
 • Pełnomocnictwo,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania pełnomocnictwa.”

Jakie są opłaty za licencję?

Opłata za wydaną licencję zależy od okresu, na jaki przedsiębiorca chciałby ją uzyskać. Wpłaca się ją na konto odpowiedniego starostwa powiatowego. I tak licencja ważna:

 • 2 – 15 lat: koszt wynosi 700 zł,
 • 15 – 30 lat: koszt wynosi 800 zł,
 • 30 – 50 lat: koszt wynosi 900 zł.

Należy pamiętać, że do powyższego kosztu należy również doliczyć wartość za ilość zgłoszonych pojazdów, a także prowizję za udzielenie licencji. Otóż za każdy zgłoszony samochód należy doliczyć 10% opłaty, licząc od kwoty za udzielenie licencji, natomiast za wydanie wypis z licencji zapłacić trzeba jeszcze 1%, licząc od kwoty za udzielenie licencji.

Przykład:

Przedsiębiorca składa wniosek o wydanie licencji na okres ważności od 15 do 30 lat, ma trzy samochody i chce trzy wypisy.

Zatem, za udzielenie licencji płaci 800 zł, za zgłoszenie samochodów: 240 zł (3*80 zł) oraz za wypisy 24 zł (3*8 zł), więc łączny koszt licencji na przewóz osób wynosi 1 064 zł.

Zakazy przy przewozie osób

Przedsiębiorca, który zdecydował się na założenie działalności gospodarczej, aby świadczyć usługi transportu osób, musi wiedzieć, że:

 • posiadając samochód, nie może go w żaden sposób odznaczyć, to znaczy nie może być na nim informacji, że świadczy usługi przewozowe,
 • w samochodzie nie może mieć taksometru,
 • auto nie może mieć na dachu tak zwanego „koguta”, który swoim wyglądem przypominałby taksówkę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read