Strona głównaPrzepisyPodatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych – definicja

Podatek od środków transportowych jest to rodzaj pobieranego podatku lokalnego, w którym to przedmiotem opodatkowania są środki transportu. Podatek ten określony jest w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Kto ma obowiązek płacenia podatku?

Obowiązek płacenia podatku od środków transportowych spoczywa na tych, którzy posiadają pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Do podatników podatku od środków transportowych zaliczamy:

 • osoby fizyczne, a także osoby prawne, które są właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, a na które zarejestrowany został środek transportowy,
 • osoby, którym zagraniczna osoba fizyczna lub prawna powierzyła środki transportowe i są one zarejestrowane na terenie Polski.

Jak w każdej ustawie dotyczącej jakiegokolwiek podatku, ustawodawca wprowadził i w tym podatku zwolnienia od jego płacenia. Zwolnione są z podatku:

 • pojazdy zabytkowe,
 • pojazdy specjalne,
 • pojazdy posiadane przez urzędy konsularne oraz inne misje zagraniczne, a także przedstawicieli dyplomatycznych.

Przedmiot opodatkowania

Jakie środki transportowe należy uznać za te, od których trzeba płacić podatek? Otóż godnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych należą do nich:

 • samochody ciężarowe, które mają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • samochody ciężarowe, które mają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
 • ciągniki siodłowe oraz balastowe, które są przystosowane do używania razem z naczepą, bądź przyczepą, w której dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 • ciągniki siodłowe oraz balastowe, które są przystosowane do używania razem z naczepą, bądź przyczepą, w której dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów wynosi równo lub więcej niż 12 ton,
 • przyczepy oraz naczepy, które razem z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z rolniczą działalnością, która jest prowadzona przez podatnika podatku rolnego),
 • przyczepy oraz naczepy, które razem z pojazdem silnikowym mają dopuszczalną masę całkowitą wynoszącą równo lub więcej niż 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z rolniczą działalnością, która jest prowadzona przez podatnika podatku rolnego),
 •  

Obowiązek podatkowy

Aby móc uznać za powstanie obowiązku podatkowego, należy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • zarejestrowano środek transportowy na terenie Polski,
 • nabyto zarejestrowany środek transportowy,
 • upłynął czas dotyczący wycofania pojazdu z ruchu, po czym środek transportowy został ponownie do niego dopuszczony.

Taki obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu spełnienia któregokolwiek z wypisanych warunków.

Skoro powyżej znajdziemy informację o powstaniu obowiązku podatkowego, należy również wiedzieć, kiedy taki obowiązek wygasa. Otóż wygasa on z końcem miesiąca, gdzie:

 • minął czas, na jaki powierzono środek transportowy,
 • wyrejestrowano środek transportowy,
 • wydano decyzję o czasowym wycofaniu środka transportowego z ruchu.

Stawki podatku oraz termin płatności

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa górne oraz dolne granice stawek, do których muszą ustosunkować się rady gminy. Okazuje się, że każdy samorząd terytorialny sąsiadujący ze sobą może mieć inne stawki podatku, gdyż o ich wysokościach decydują sami urzędnicy podczas obrad na sesjach.

Rada gminy określając stawki podatku dla różnych rodzajów przedmiotów opodatkowania może wziąć pod uwagę:

 • wpływ danego środka transportowego na środowisko naturalne,
 • rok produkcji środka transportowego,
 • liczbę miejsc do siedzenia w danym środku transportowym.

Podatek od środków transportowych należy wpłacać w dwóch ratach: do dnia 15 lutego oraz 15 września. Taką płatność trzeba uiścić we właściwym organie podatkowym.

Ważne jest również to, że zgodnie z Ordynacją podatkową wyliczony podatek od środków transportowych należy zaokrąglić do pełnych złotych i w takiej wartości wpłacać go do urzędu.

Czy deklaracja jest wymagana?

Każdy podatnik, który ma obowiązek płacenia podatku od środków transportowych, ma obowiązek do dnia 15 lutego złożyć do właściwego organu podatkowego (według miejsca zamieszkania lub siedziby) deklarację na podatek od środków transportowych. Aktualny wzór deklaracji każdy podatnik może znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

Zdarzają się sytuacje, że przykładowo obowiązek podatkowy powstał w połowie roku, zatem minął już termin na złożenie rocznej deklaracji. Wówczas takową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od czasu powstania takiego obowiązku.

W przypadku, gdy pojawi się okoliczność, która ma wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego, wówczas podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji. W takiej sytuacji podatnik ma na to 14 dni.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read