Każda osoba poruszająca się po drogach różnymi dostępnymi pojazdami powinna wiedzieć, z jaką prędkością może się po nich poruszać. Okazuje się, że wielu kierowców nie jest pewnych czy jadąc daną trasą, poruszają się z odpowiednią prędkością. Jak to jest z...
W Belgii dbanie o prawidłowe dopełnienie formalności związanych z opłatami drogowymi jest szczególnie ważne. Dlaczego? Ze względu na wysokie mandaty, jakie grożą tam za nieprzestrzeganie przepisów. Przejazd przez Belgię sam w sobie jest dość skomplikowany. Mimo że kraj jest niewielki,...
Czy zakres danych pracownika w upoważnieniu do prowadzenia pojazdów firmowych - poza imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym - powinien obejmować także takie kategorie jak numer, kategoria i termin ważności prawa jazdy czy numer PESEL lub numer dowodu osobistego pracownika? Brak...
4 kwietnia 2019 roku w Parlamencie Europejskim został przegłosowany projekt Pakietu mobilności. Informacja ta do tej pory wzbudza wiele kontrowersji, a także dyskusji wśród kierowców oraz pracodawców. Co zmieni się po wprowadzeniu zmian w Rozporządzeniu 561/2006? Jakie zmiany w transporcie...
Tranzyt co to jest? Tranzyt międzynarodowy jest to przewóz towarów lub ładunków z jednego państwa do drugiego. Nie ma wówczas konieczności uiszczania opłat celnych przy każdym przekraczaniu granicy. W takiej sytuacji towary podlegają jednorazowo formalnościom celnym, jest to na końcowym...
Kto to jest technik logistyk? Technik logistyk jest to wyuczony specjalista, który poprzez odpowiednie kształcenie zawodowe uzyskuje tytuł zawodowy „logistyk”. Czym się zajmuje technik logistyk? Wykształcony logistyk powinien wiedzieć, jak wygląda proces planowania przepływu danego ładunku. Chodzi oczywiście o jego transport z...
Każda osoba planująca założyć działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób powinna wiedzieć, że musi posiadać licencję na wykonywanie swoich usług. Chodzi oczywiście o przewóz osób samochodem osobowym. Gdzie i na jaki czas udzielana jest...
Inspekcja Transportu Drogowego została powołana w 2001 roku, dokładnie 6 września. Funkcjonowanie ITD rozpoczęło się rok później, a inspektorzy nazywani potocznie „krokodylami” otrzymali uprawnienia do wystawiania mandatów, za łamanie zasad transportu drogowego. Konieczność powołania inspekcji drogowej wynikła...
Co to jest kabotaż? Definicja Kabotaż to transport ładunku pomiędzy punktami odbioru ładunku tego samego państwa, przez pojazd zarejestrowany w innym kraju. Transport towaru na zasadach kabotażu jest możliwy dopiero po dostarczeniu ładunku międzynarodowego....
Podatek od środków transportowych – definicja Podatek od środków transportowych jest to rodzaj pobieranego podatku lokalnego, w którym to przedmiotem opodatkowania są środki transportu. Podatek ten określony jest w Ustawie o podatkach i opłatach...

Polecane