Strona głównaPoradySpedycja – jak zostać spedytorem?

Spedycja – jak zostać spedytorem?

Spedycja – co to?

Ustawodawca nie mówi wprost, kto to jest spedytor. Zawód ten został opisany na podstawie warunków, jakie należy spełniać, aby wcielić się w rolę spedytora.

Ustawodawca wyeliminował nielegalne i nieuczciwe postępowanie w przypadku pośrednictwa logistycznego, zapisując do Kodeksu Cywilnego informację nakreślające definicję spedytora. Zapis przyjął formę warunków, które musi spełniać osoba, aby pośredniczyć w transporcie ładunków. W ten sposób obowiązkowe kryteria przyjęły formę licencji spedytora, reguluje to Art. 5b ust 2 KC.

Licencja spedytora nie uprawnia do przewozu towarów po drogach, a jedynie do wykonywania działalności pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Warunki na licencję spedytora

Wymagania, które stawia ustawodawca przed przyszłymi spedytorami, zostały określone w Art. 5b ust 2 KC. Licencję może uzyskać osoba, która:

 • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne związane z bezpieczeństwem komunikacyjnym, mieniem, obrotem gospodarczym, wiarygodnością dokumentów, warunkom pracy lub płacy oraz innym związanym z przyszłym zawodem. Ponadto osoba ubiegająca się o licencję nie może być skazana za przestępstwa karne oraz skarbowe.
 • Nie posiada zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 • Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem spedycyjnym musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych lub musi zatrudniać osobę, która taki certyfikat posiada.
 • Posiada dokumentację poświadczającą majątek w wysokości 50 000 Euro.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (posiadającej certyfikat kompetencji zawodowych), o pełnieniu funkcji osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie.
 • Kopia certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym.
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji.
 • Dokumenty potwierdzające sytuację finansową. Należą do nich: roczne sprawozdanie finansowe oraz dokumenty potwierdzające środki do dyspozycji, akcje, udziały, inne papiery wartościowe, gwarancję bankową, poręczenie lub dokumenty potwierdzające własność nieruchomości.
 • Dowód uiszczenia opłaty.

Jeżeli występuje pełnomocnictwo to również dowód uiszczenia opłaty.

Dodatkowo będą potrzebne informacje o wpisie do CEIDG, nr KRS, NIP. Należy także wiedzieć, jaki będzie rodzaj i zakres wykonywania transportu drogowego oraz określić czas, na jaki licencja będzie udzielona.

Wniosek o nadanie licencji powinien być złożony do samorządu terytorialnego, czyli do właściwego starostwa.

Jaki jest koszt licencji spedytora?

Koszty uzyskania licencji uzależnione są w zależności od czasu, na jaki dana licencja jest udzielana.

 • 2-15 lat – koszt licencji to 800 zł,
 • 15-30 lat – koszt licencji to 900 zł,
 • 30-50 lat – koszt licencji to 1 000 zł.

Warto wspomnieć, że będąc przewoźnikiem zmuszonym do zawieszenia działalności gospodarczej, przez pierwsze 12 miesięcy nie stracimy licencji spedytora. Konieczne jest wówczas poinformowanie w terminie 14 dni od dnia zawieszenia działalności, organu wydającego licencję.

Kiedy wprowadzić zmiany w licencji?

W przypadku, kiedy zmianie ulegną warunki udzielenia licencji, spedytor po uzyskaniu takiej licencji jest zobowiązany do wprowadzenia zmian na piśmie lub za pośrednictwem drogi elektronicznej. Do tych warunków zalicza się: dane adresowe, zmiany formy prawnej, nazwy oraz sytuacji finansowej.

Jeżeli zmiany dotyczą danych znajdujących się na dokumencie licencji, należy wystąpić o zmianę treści licencji.

Czas na udzielenie informacji wynosi 28 dni, od dnia powstania zmiany.

Kiedy można stracić licencję spedycyjną?

Cofnięcie licencji następuje zgodnie z Art. 15 KC. Gdy:

 • Został wydany prawomocny zakaz o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorca nie podjął działalności związanej z licencją w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania licencji.
 • Warunki wydania licencji zostaną naruszone.
 • Posiadacz licencji nie jest w stanie spełnić zasad związanych z wykonywaniem działalności w zakresie transportu drogowego.
 • Właściciel licencji zaprzestanie wykonywania działalności z przyczyn zależnych głównie od niego.
 • Właściciel licencji nie przedstawi na czas dokumentacji o danych identyfikacyjnych, sytuacji finansowej, zmian w informacjach na dokumencie.
 • Zostaną naruszone przepisy w zakresie dopuszczalnej masy pojazdu, nacisku osi lub wymiaru pojazdu.
 • Posiadacz licencji zalega z regulowaniem zobowiązań celnych lub podatkowych.
 • Posiadacz licencji dokonuje zmian w rejestrach czasowych kierowców.

Spedycja – zarobki

Ile zarabia spedytor? Osiągnięcie licencji transportowej wymaga kilku niezbędnych elementów, które mogą dla niektórych stać się nieosiągalne. Czy zawód spedytora jest opłacalny, należy samemu przekalkulować.

Najniższe zarobki to 2 230 zł netto.

Średnia zarobków waha się pomiędzy 2 855 zł a 3 665 zł.

Aby podpowiedzieć, ile zarabia spedytor, należy sprawdzić, gdzie powyższe kwoty faktycznie mają zastosowanie. Jak się okazuje, głównym czynnikiem warunkującym wypłatę jest lokalizacja. Najbardziej sprzyja wynagrodzeniu lokalizacja blisko dużych miast. Obecnie średnia zarobków spedytora jest najwyższa w Gdyni i wynosi około 3 800 zł netto.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read