Strona głównaLogistykaTransport ponadgabarytowy a zezwolenia

Transport ponadgabarytowy a zezwolenia

Transport ponadgabarytowy – definicja

Transport gabarytów ma zastosowanie wówczas, kiedy masa ładunku oraz jego wielkość przekracza dopuszczalne normy dotyczące przejazdu drogami międzynarodowymi, oraz krajowymi.

Dla przykładu do grupy ponadgabarytowych transportów zalicza się transport: przęsła mostów, duże elementy konstrukcji, turbiny wiatrowe oraz transformatory elektryczne.

Do transportu ponadgabarytowego wymagane są specjalistyczne kwalifikacje kierowcy oraz wsparcie ze strony pilota czy nawet eskorta policji. Ładunki ponadgabarytowe należy przewozić w taki sposób, aby wcześniej zaplanować godziny transportu, jak również trasę przejazdu.

Transport gabarytów po przekroczeniu norm

Przepisy ruchu drogowego jasno określają, jakie wymiary pojazdu mogą poruszać się po drogach oraz regulują także ciężar ładunku wraz z ciągnikiem i naczepą. Jeżeli ładunek jest większy należy stosować się do zasad ładunków ponadgabarytowych.

Przewóz ponadgabarytowy odbywa się po przekroczeniu:

  • Długości środka transportowego wraz z towarem – 16,50 m.
  • Szerokości środka transportu wraz z towarem – 2,50 m
  • Wysokości środka transportu łącznie z towarem – 4,00 m.
  • Ciężaru 42 ton, jest to suma ciężaru pojazdu, ładunku, naczepy i ciągnika.

Nawet jeżeli ładunek przekracza jeden z podanych wymiarów, należy stosować zasady transportu ponadgabarytowego. Cenną wskazówką może być informacja, że ładunek o wadze 24/25 ton kwalifikuje się już do transportu nienormatywnego.

Przewóz normatywny a przewóz nadgabarytowy

Utrudnienia transportu w przypadku ładunków nienormatywnych występują, kiedy jedyna droga do celu prowadzi przez most lub wiadukt, w dodatku usytuowany poza drogami krajowymi. Kiedy rzeczywista, całkowita masa pojazdu przekracza dopuszczalne normy dla mostu czy wiaduktu, wówczas firma transportująca musi uzyskać pisemne pozwolenie od właściwego dla mostu lub wiaduktu zarządcy drogi. W takim przypadku należy do zarządzającego drogą zgłosić termin przejazdu oraz szczegóły dotyczące trasy najpóźniej 7 dni przed planowanym przejazdem. W odpowiedzi firma dostaje warunki przejazdu lub sprzeciw, jeżeli miałby transport zagrozić konstrukcji.

Zezwolenia na transport ponadgabarytowy

Przepisy regulują kwestie dopuszczalnego nacisku na jedną oś pojazdu, klasyfikując zezwolenia pod odpowiednią kategorią:

Kategoria I

Pojazd nie przekracza dopuszczalnych norm gabarytowych, jednak nacisk jednej osi nie przekracza 11,5 tony. Zezwolenie wydawane jest na okres 1, 6, 12 miesięcy.

Kategoria II

Pojazd nie przekracza dopuszczalnych nacisków na jedną oś, posiada także wysokość i długość rzeczywistą mieszcząca się w normach. Jednak szerokość pojazdu przekracza 2,5 m, a jednocześnie nie jest większa niż 3,5 m. Zezwolenie zostaje wydane na okres 12 miesięcy przez starostę.

Kategoria III

Zezwolenie wydawane jest dla pojazdów nieprzekraczających dopuszczalnych norm pod względem nacisku osi, szerokość ładunku nie jest większa niż 3,2 metra dla pojazdu do 15 metrów długości oraz 4,3 metra dla zespołu pojazdów długości 23 metrów. Zezwolenie może być wydane przez starostę na czas 1, 6, 12, lub 24 miesiące. W przypadku trasy sięgającej poza granice kraju koniecznej jest uzyskanie zgody od naczelnika urzędu celnego.

Kategoria IV

Zezwolenia dla pojazdu nieprzekraczającego dopuszczalnych norm w odniesieniu do masy całkowitej pojazdu z ładunkiem oraz całkowitej wysokości 4,3 metra.

Szerokość pojazdu do 3,4 metra dla:

  • pojazdu o długości 15 metrów
  • zespołu pojazdów do 23 metrów

Szerokość zespołu pojazdów do 4,3 metra o skrętnych osiach i długości do 30 metrów.

Maksymalny nacisk jednej osi nie może przekroczyć 11,5 tony.

Zezwolenie wydawane jest na 1, 6, 12 lub 24 miesiące przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Kategoria V

Zezwolenie dla pojazdu nieprzekraczającego norm wagowych, szerokość pojazdu do 3,4 metra a jego długość nie przekracza:

  • 15 metrów dla pojedynczego pojazdu.
  • 23 metry dla zespołu pojazdów.
  • 30 metrów dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach.

Wysokość całkowita nie może przekraczać 4,3 metra, a ciężar całego zespołu pojazdów nie może przekraczać 60 ton.

Kategoria VI

Zezwolenie wydawane jest ze względu na rodzaj drogi, jaką będzie poruszać się transport.

Jeżeli pojazd z ładunkiem nie przekracza 3,4 metra może poruszać się po drodze jednojezdniowej.

Jeżeli natomiast pojazd przekracza 4 metry, może poruszać się tylko po drodze dwujezdniowej o odpowiedniej klasie: A, S i GP.

Długość pojazdów nie może przekraczać 15 metrów dla pojedynczego pojazdu, 23 metry dla zespołu pojazdów oraz 30 metrów dla zespołu pojazdów ze skrętnymi osiami.

Wysokość transportu nie może przekraczać 4,3 metra, a masa rzeczywista transportu nie może przekraczać 60 ton, przy czym nacisk jednej osi nie może przekraczać 11,5 tony.

Kategoria VII

Zezwolenie to jest wymagane w przypadku kiedy wcześniejsze zezwolenia nie mają zastosowania, ze względu na większe gabaryty lub nacisk osi większy niż dopuszczalny – 11,5 tony na jedną oś.

Pilot transportu ponadgabarytowego

Pojedynczy pilotaż transportu ponadgabarytowego wymagany jest, jeżeli przekroczone zostaną wielkości całego pojazdu z ładunkiem: długość 23 metry, szerokość 3,2 metra, wysokość 4,5 metra, masa całkowita 60 ton.

Dwóch pilotów wymagane jest, gdy długość transportu przekracza 30 metrów, szerokość 3,6 metra, wysokość stanowi ponad 4,7 metra lub masa całkowita przekracza 80 ton.

Pojazd pilotażowy powinien być wyposażony w tablicę informacyjną z napisem „PILOT”, światła błyskowe barwy żółtej oraz urządzenia zapewniające łączność, z pojazdem transportującym ładunek.

Sprawdź również blog motoryzacyjny go4drive.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read