Strona głównaMotoryzacjaUmowa kupna-sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Kupno nowego samochodu to nie jest decyzja na całe życie, jednak dla niektórych jest to jedyny sposób na uzyskanie mobilności i niezależności. Połączenie między największymi miastami, a także komunikacja miejska to sposób dla tych, którym połączenie do pracy pasuje w odpowiednich godzinach. Kiedy przychodzi czas zawiezienia dzieci do szkoły, a czasami pogodzenie tego z dojazdem nie jest możliwe, wówczas przychodzi czas na zakup samochodu.

Jak wiec dokonać zakupu samochodu, aby nie narazić się na dodatkowe przykrości?

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to dokument wiążący dla sprzedającego, jak i kupującego. Kiedy umowa sprzedaży samochodu nie zawiera wszystkich szczegółów określających stan pojazdu, wówczas kupujący może nie mieć prawa do zgłoszenia wad ukrytych, które zwyczajnie powinno kupującemu przysługiwać.

Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży samochodu?

W umowie znajdziemy:

– dane identyfikujące osobę sprzedającą: imię, nazwisko, adres zameldowania, pesel lub NIP w przypadku firmy, nr dowodu osobistego.

– dane identyfikujące kupującego, zawierają te same informacje, co w przypadku sprzedającego.

– dane pojazdu, czyli informacje takie jak: marka, model, rok produkcji, nr VIN pojazdu, numer silnika.

– stan licznika, czyli ile do tej pory ma przejechane zakupywany/sprzedawany pojazd,

– data i miejsce dokonywania transakcji kupna-sprzedaży pojazdu,

– wartość zakupu pojazdu według ustaleń obu stron, wraz z informacją czy płatność dokonywana była gotówką, czy przelewem i w jakim czasie.

– podpis obu stron transakcji – sprzedającego oraz kupującego wraz ze współwłaścicielami.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Umowa powinna określać nie tylko autentyczny stan pojazdu, ale także, informację, że obiekt umowy nie posiada żadnych wad ukrytych. Dlatego w umowie powinien widnieć zapis: „Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu”.

Kolejną bardzo ważną informacją jest fakt stanu ubezpieczenia pojazdu oraz informacja, że pojazd jest dopuszczony do ruchu, co udowodnione jest aktualnym przeglądem zapisanym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Umowa wiąże zarówno kupującego, jak i sprzedającego pojazd dlatego, to co zostanie zapisane w szczegółach, będzie stanowić podstawę do późniejszych roszczeń. Właśnie umowa zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, jest głównym elementem rozstrzygania sporów w przypadku roszczeń którejś ze stron.

Jeżeli pojazd ma jeden komplet kluczyków lub też ma jakieś wady, to należy wszystkie problemy zapisać w umowie, gdyż jest ona dowodem, że kupujący został poinformowany o wszystkich wadach i nie są one ukryte.

Po zakupie samochodu

Po dokonaniu transakcji zakupu auta, kiedy pojazd nie został zakupiony na fakturę, wówczas należy opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych, tzw. podatek od wzbogacenia. Kwota ta jest obliczana na podstawie wartości rynkowej pojazdu, a jeżeli istnieje duża rozbieżność między wartością rynkową a wartością pojazdu widniejącą w umowie, wówczas kupujący może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień w urzędzie skarbowym. Czas na złożenie odpowiedniego dokumentu PCC-3 to 14 dni, czas ten liczony jest od daty zakupu pojazdu, czyli od daty widniejącej na umowie kupna-sprzedaży. Warto tu także wspomnieć o tym, że osoby niepełnosprawne są zwolnione całkowicie z opłaty podatku od wzbogacenia. Kiedy wartość pojazdu stanowi kwotę niższą niż 1 000 zł wówczas kupujący również jest zwolniony z opłaty. Fakt ten nie jest równoznaczny z koniecznością dopełnienia formalności, gdyż do przerejestrowania pojazdu wymagana jest pieczątka z urzędu skarbowego, nawet w przypadku kwoty poniżej 1 000 zł.

Gdzie złożyć PCC-3?

Podatek od czynności cywilno-prawnych składa się do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od daty widniejącej na umowie. Do złożenia dokumentu wystarczy jeden z właścicieli. Wówczas należy udać się do urzędu właściwego – w miejscu zameldowania właściciela składającego dokumentacje. Dokument wpłaty jesteśmy zobligowani prawnie trzymać przez 5 lat.  W urzędzie składamy wypełniony wniosek PCC-3, najlepiej zabrać ze sobą umowę zakupu, w której znajdują się wszystkie dane pojazdu, także te stwierdzające stan techniczny i wizualny auta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read