Strona głównaTransportWymiana handlowa z Dalekim Wschodem – specjaliści od łańcucha dostaw na NJS

Wymiana handlowa z Dalekim Wschodem – specjaliści od łańcucha dostaw na NJS

Nowy Jedwabny Szlak oraz koncepcja Jednego Pasa i szlaku zaprezentowana została przez Xi Jinpinga przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej, już w 2013 roku podczas wizyty w Kazachstanie. Jest to inicjatywa mająca przedstawić Chiny jako otwartego na nowe możliwości szeroką współpracę i rozwiązania komunikacyjne potentata gospodarczego. Realnym celem przedsięwzięcia jest rozszerzanie strefy wpływów ekonomicznych oraz umacnianie ekonomicznej pozycji Chin na arenie międzynarodowej. W aspekcie wojny celnej Chin ze Stanami Zjednoczonymi znaczenie tego projektu dramatycznie rośnie, pozwalając na przynajmniej częściowe uniezależnienie się do dominujących na morzach i oceanach wpływów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

W erze powszechnej globalizacji handlu Chińska Republika Ludowa chce wykorzystać Nowy Jedwabny Szlak jako swoją chwilę by wokół własnych inicjatyw współpracy gospodarczej między krajami znajdującymi się na trasie zacieśnić więzy i zależności gospodarcze (oczywiście pod egidą chińskiego ośrodka decyzyjnego). Rosnąca w siłę i wspierana hojnie inicjatywa może przyczynić się do transformacji dotychczasowego międzynarodowego porządku gospodarczego. Odwieczna dominacja na morskich szlakach handlowych w aspekcie ekonomicznym dająca przewagę tradycyjnym gospodarkom starego świata może zostać zdetronizowana przez hybrydowe połączenie dwóch rodzajach transportu: morskiego i kolejowego. Oznacza to także wspomaganą dotacjami rozbudowę państwa środka z aktualnie unowocześnionymi ośrodkami handlu w głębi i na zachodzie kontynentu, których dotychczasowy rozwój hamowała odległość od portów handlowych na północy i wschodzie.

Obecnie budowane w zachodnich chińskich prowincjach fabryki przyczynią się do skrócenia czasu przewozu towarów do krajów położonych wzdłuż szlaku. Jednocześnie NJS jest szansą na bardziej zrównoważony rozwój i zmniejszenie dysproporcji w bilansie handlowym gdy współuczestniczące w projekcie kraje rywalizować będą o nowo otwarte rynki zbytu. Wydaje się, że będzie to szansa także dla polskich producentów, by ich towary stawały się coraz bardziej innowacyjne i konkurencyjne. Wykorzystanie naszego geograficznego położenia dało nam realne korzyści gospodarcze stanowiąc bramę do Unii Europejskiej jakiej w sposób oczywisty potrzebuje inicjatywa jednego pasa. Ocena znaczenia tego długookresowego projektu będzie nam dana dopiero za kilka dziesięcioleci jednak już widać kierunek ewolucji oraz możliwe zyski w zakresie efektywności tak zaprojektowanego łańcucha dostaw.

Wymiana handlowa z Dalekim Wschodem – specjaliści od łańcucha dostaw na NJS

Siła firm Europejskich opiera się w obecnej chwili na globalnych dostawach i szerokim dostępie do konkurencyjnych nie tylko pod względem cenowym wyrobów. Jednocześnie ten sam globalizm w handlu powoduje trudności w szybkim uzyskaniu przewagi na rynku. Obecnie bardzo liczy się rzeczywista pełna wartość jaką oferuje się klientowi w ramach łańcucha dostaw. Składają się na nią poza innowacyjnym produktem także relacje z klientem i zindywidualizowana obsługa, która dopiero wraz z ceną produkty stanowi o jakości usługi. W związku z pojawieniem się możliwości jakie daje NJS innowacyjni przedsiębiorcy zauważyli, że możliwości w zakresie optymalizacji łańcucha wzrastają skokowo. Wydaje się, że firmy w branży TSL, które nie wejdą w posiadanie usług i rozwiązań w zakresie względnie szybkiego zaspokajania klientów w zakresie towarów z rynków wschodnich oraz zaopatrywania kooperantów w tak zwane wysokie technologie i rodzime europejskie rozwiązania inżynieryjne zostaną w tym względzie na pokonanym polu.

Efektywność jest najważniejsza w budowaniu łańcucha dostaw i opiera się na integracji i zarządzaniu przepływami – informacji, produktów oraz pieniędzy. Łańcuch logistyki dostaw można opisać jako zintegrowany proces charakteryzujący się własną, określoną strukturą procesów cząstkowych, w którym najważniejsza jest jakość jego funkcjonowania. Tym samym czas staje się jedną z najbardziej istotnych miar skuteczności i sprawności określonego działania minimalizując zasoby przeznaczone na realizację założonego celu łańcucha dostaw. Całościowa efektywność zdeterminowana jest cząstkowymi składowymi w postaci jakości poszczególnych ogniw łańcucha dostaw. Z punktu widzenia efektywności skrócenie czasu dostawy jest najłatwiejszym i najwydajniejszym sposobem na poprawienie jakości w łańcuchu dostaw. Pociąga ono za sobą, w pewnym sensie przy okazji, jednak w sposób jak najbardziej pożądany, zmniejszenie ilości i kosztów towarów w drodze. Eliminacja ewentualnych przestojów związanych ze skokami technologicznymi w zakresie zaopatrzenia produkcji staje się wartością dodaną i konsekwencją całego procesu, o czym często się zapomina, zmniejszającą wartości towarów stanowiących produkty przestarzałe.

Scandinavian Express od kilku lat realizuje serwis w ramach NJS wraz z naszym chińskim partnerem. Nasze rozwiązanie w ramach nowego jedwabnego szlaku jest skierowane praktycznie do każdego klienta w Skandynawii i Polsce kooperującego z firmami położonymi w państwie środka. Szczególnie ważny dla branż przemysłu stoczniowego i okrętowego oraz branży motoryzacyjnej wysokich technologii jest wspomniany wcześniej aspekt czasu dostawy. W porównaniu do transportu morskiego, którego alternatywą jest transport kolejowy, otrzymujemy skokowe skrócenie czasu dostawy. Wobec 28 do 42 dni dla standardowego transportu morskiego przeciwstawić w naszym serwisie kolejowym możemy 12 do 14 dni. Jednocześnie dzięki subwencjonowaniu tego sposobu transportu przez władze Chińskie uzyskujemy ogromny wzrost efektywności łańcucha dostaw budowanego na naszym rozwiązaniu wobec jedynie nieznacznie nominalnie tańszego transportu morskiego. Jednocześnie cały proces pozostaje pod naszą stała kontrolą, gdyż mamy swoich pracowników na każdym etapie podejmowanych działań operacyjnych, nie tylko tu w Europie, ale także wewnątrz Chin w sercu Azji aż do miejsca gdzie docierają dostawy. Zapewnia to dokonała jakość i kompleksowość proponowanej formy transportu towarów i środków produkcji.

Wymiana handlowa z Dalekim Wschodem – specjaliści od łańcucha dostaw na NJS

Odpowiedzią Scandinavian Express na inicjatywę mająca na celu reaktywację Jedwabnego Szlaku jako strategicznego projektu ekonomicznego jest chęć przedłużenia tradycyjnego biegu tego szlaku handlowego o kraje skandynawskie. W ten sposób wpisujemy się w rozwój Polski jako handlowo strategicznie położonego rejonu Europy środkowej łączącej tradycyjne skandynawskie gałęzie przemysłu wysokiej technologii z chińskim rynkiem dającym możliwość wykorzystania potencjału produkcji masowej. Nasze położenie na linii biegnącej ze Skandynawi do Małaszewicz daje nam dodatkowe atuty i wydaje się idealne w zakresie ruchu drobnicowego. Ma to szczególnie znacznie w zakresie dodatkowej redukcji czasu operacji, gdyż konsolidacja i dekonsolidacja kontenerów na naszym hubie przeładunkowym odbywa się na bieżąco, pozwalając natychmiast wysyłać towar na kolejne etapy łańcucha dostaw. Niebagatelne znaczenie ma także fakt, że łączymy obecnie nasze 25 letnie doświadczenie w zakresie konsolidowanych transportów pomiędzy Polską, a Skandynawią ze legendarną Skandynawską jakością oraz ogromnym doświadczenie w zakresie obsługi kontenerowej. Dzięki temu od momentu odebrania towaru z miejsca wysyłki do dostarczenie go w miejscu przeznaczenia towar jest pod nasza ścisłą i stała kontrolą. Dysponując wszechstronnym taborem wraz z naszymi chińskimi partnerami możemy w pełni kontrolując proces optymalizować czas i warunki dostawy dostarczać towar bezpośrednio na kontenerowy terminal kolejowy, a podpisane przez Polskę i Chiny porozumienie pozwala nam na korzystanie z istniejącej infrastruktury bazy przeładunkowej PKP cargo w Małaszewiczach.

Obecnie nadal podstawowym medium światowej wymiany towarowej jest transport morski. Jest on tańszy od transportu lądowego i choć nie jest szybki to zapewnia olbrzymią przepustowość niedostępną dla innych mediów w transporcie lądowym. Połączenia kolejowe w ramach inicjatywy „One Belt, One Road” jest znacznie szybsze przy jednocześnie nieznacznie wyższej cenie wobec transportu morskiego.

Komparatywna konkurencyjność podmiotów, które w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku będą podejmowały działania zmierzające do skrócenia łańcucha dostaw poprzez znaczną redukcję czasu przewozu będzie szybko rosła. Stanie sią ona niebawem także zapewne realną i dużo tańszą alternatywą dla interwencyjnych dostaw lotniczych JIT w obu kierunkach.

Nowy Jedwabny Szlak ma szansę przyczynić się do zmiany wielowiekowo utrwalonej światowej struktury transportu. Dzięki otwarciu drogi kolejowej do Chin Europa może uzyskać alternatywną bezpieczniejsza drogę dystrybucji dóbr i nabywania środków produkcji przez co jej rozwój może stać się bardziej zrównoważony. Jednocześnie pomóc to powinno w zrównoważeniu wymiany krajów europejskich z państwem środka.

Piotr Karwowski
Kierownik Ds. Rozwoju Biznesu
Scandinavian Express

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read