Zasady transportu ładunku ADR

Zasady transportu ładunku ADR

Samochody ciężarowe poruszające się po polskich i europejskich drogach przewożą rozmaite ładunki. Wśród nich są między innymi ładunki adr. Mowa o niebezpiecznych ładunkach, które wymagają zachowania szczególnej ostrożności podczas transportu. Jakie są zasady przewozu adr? Co warto o nim wiedzieć? Wyjaśniamy!

Co to są ładunki niebezpieczne?

Zanim wytłumaczymy, jak powinien wyglądać transport ładunków niebezpiecznych, wyjaśnijmy najpierw, czym one są. Otóż mowa o wszelkich ładunkach, które mogą stanowić zagrożenie dla człowieka. Dlatego do tej grupy zalicza się substancje trujące, zakaźne i promieniotwórcze. Ponadto ładunki adr to również wszelkie materiały wybuchowe i utleniające. Wykaz wszystkich materiałów, które wymagają przewiezienia w ramach transportu adr, znajduje się w konwencji ADR.

Transport ADR według konwencji międzynarodowej

W 1957 roku w Genewie powstała konwencja, określająca zasady przewożenia materiałów niebezpiecznych. Określa ona również, co jest uznawane za taki materiał. Kraje, które podpisały konwencję, są zobowiązane do przestrzegania jej standaryzowanych zasad. Polska dołączyła do konwencji w 1975 roku. Od tego czasu każdy transport materiałów niebezpiecznych przez Polskę musi się odbywać w zgodzie z zapiskami konwencji. Dzisiaj przepisów tych przestrzega już niemal 50 krajów. Warto podkreślić, że konwencja jest aktualizowana co dwa lata, aby sprostać zmieniającej się rzeczywistości.

Transport ADR według konwencji międzynarodowej

Jak transportować ładunek ADR?

Warto pokrótce przedstawić najważniejsze zasady dotyczące tego, jak organizować transport ładunków ADR:

  1. Określenie rodzaju materiału. Każdy typ materiału ma swój indywidualny numer. Należy przyporządkować materiał do grupy np. materiałów trujących lub wybuchowych.
  2. Rodzaj transportu określa zleceniodawca. Tym samym przede wszystkim na nim spoczywa obowiązek, aby transport ADR został zrealizowany zgodnie z zasadami dotyczącymi przewożenia materiałów niebezpiecznych. Niemniej jednak firma logistyczna ma obowiązek sprawdzić, jaki materiał będzie przewozić i w razie konieczności zarządzić zmianę typu transportu na odpowiadający ładunkowi ADR.
  3. Pojazd transportujący ładunek ADR powinien być odpowiednio oznaczony. Niezbędne są tablice ADR. Są to pomarańczowe prostokąty, które umieszcza się po jednej sztuce z przodu i z tyłu.
  4. W kabinie pojazdu, w którym przewożone są materiały niebezpieczne, powinna znajdować się pełna dokumentacja ładunku oraz jego transportu.

Ładunek ADR w rękach specjalistów

Nie ma wątpliwości, że transportem ładunku ADR zawsze powinni zajmować się specjaliści. Po pierwsze jest to wymóg prawny. Niebezpieczne materiały mogą być przewożone tylko przez firmy, które posiadają do tego odpowiednie uprawnienia. Jednak to nie jedyny powód, dla którego zatrudnienie fachowców to absolutna konieczność. Tylko specjaliści potrafią skutecznie zadbać o bezpieczeństwo, realnie niwelując ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Zlecając zadanie profesjonalnej firmie z doświadczeniem, zyskujemy pewność, że wszystko przebiegnie zgodnie z planem, a ładunek szybko i sprawnie dotrze do celu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here