Strona głównaPoradyZlecenie transportowe a spedycyjne

Zlecenie transportowe a spedycyjne

Zlecenie spedycyjne – co to jest?

Zlecenie spedycyjne może przybierać różne formy: telefoniczną, mailową, papierową czy tradycyjnie słowną. Zlecenie spedycyjne zawiera wszystkie informacje konieczne do wykonania operacji transportu. Zawiera takie informacje, jak: termin płatności, rodzaj ładunku, sposób zabezpieczenia towaru, wartość towaru, klasę niebezpieczeństwa ładunku oraz czas transportu. Zlecenie spedycyjne to jedyny dokument, który brany jest pod uwagę w przypadku wystąpienia szkody częściowej lub całkowitej. Po uszkodzeniu ładunku ubezpieczyciel weryfikuje pracę spedytora czy została ona wykonana z należytą starannością. W tym przypadku chodzi głównie o zastosowanie się do metod zabezpieczenia ładunku zgodnie z zaleceniami klienta.

Zlecenie transportowe ze względu na możliwość uszkodzenia ładunku powinno być przekazywane w formie udokumentowanej. Często jednak ze względu na wygodę, wykorzystuje się ustną formę przekazania zlecenia transportowego. Niestety w tej formie brakuje dowodów do zweryfikowania przez ubezpieczyciela.

Zlecenie transportowe – definicja?

Zlecenie transportowe jest dokumentem, który istnieje podczas wykonywania umowy przewozu. Coraz częściej umowa przewozu zawierana jest za pośrednictwem platform transportowych. Oferta na platformie transportowej to zaproszenie do zaakceptowania warunków umowy. Warunki te najczęściej są negocjowane w formie licytacji, dotyczą ceny, ładowności pojazdu oraz koniecznymi do wykonania zlecenia dokumentami.

Zawarcie umowy następuje między innymi w momencie, kiedy zleceniobiorca odsyła papierowe dokumenty z własnoręcznym podpisem do zleceniodawcy. Warunki i szczegóły ustalane są drogą mailową lub poprzez komunikator platformy. Kolejnym przypadkiem zaakceptowania warunków zlecenia jest fakt, zgodzenia się z warunkami przy wykorzystaniu komunikatora lub w drodze mailowej. Istnieje jeszcze jeden sposób zaakceptowania umowy. Mianowicie podstawienie transportu w miejscu załadunku, przewoźnik akceptuje warunki zlecenia, wykonując transport. Ostatnia forma akceptacji warunków zlecenia transportowego ma najczęściej zastosowanie w bardziej zaufanych relacjach między przewoźnikiem a zleceniodawcą. Istnieje także w praktyce przekonanie, że jeżeli zleceniobiorca otrzyma od zleceniodawcy zlecenie transportowe w formie mailowej, wówczas jeżeli nie zgłosi do zlecenia obiekcji, uznaje się ten fakt za przyjęcie zlecenia.

Problemy mogą pojawić się wówczas, kiedy ładunek zostanie dowieziony na miejsce, w innym stanie niż zakładał zleceniodawca. W momencie wystawienia faktury dochodzi do komplikacji, gdzie każda ze stron próbuje dochodzić swoich praw. Częstą przyczyną konfliktu są niedotrzymane warunki transportu, między innymi: nieprawidłowy czas dostarczenia ładunku, brak wymiany palet, a także uszkodzenie towaru. W tym przypadku często wraca się do ogłoszenia, jednocześnie porównując to z ustaleniami na komunikatorze, w mailu lub w innej formie przyjmowania warunków zlecenia transportowego. Dość często spór kończy się karą umowną, dlatego zachowanie dokumentacji jest bardzo istotne.

Jaka jest różnica między zleceniem transportowym a zleceniem spedycyjnym?

Różnica między zleceniami dotyczy głównie odpowiedzialności.

W przypadku zlecenia spedycyjnego odpowiedzialność spedytora jest ograniczona. Spedytor nie odpowiada za dalszych spedytorów oraz za przewoźników. Spedytor nie ponosi także winy dotyczącej wyboru dalszych spedytorów. W przypadku, kiedy spedytor samodzielnie wykonuje transport ładunku, ma prawa i obowiązki przewoźnika.

W zleceniu transportowym odpowiedzialność przejmuje przewoźnik, czyli także spedytor, jeżeli pełni funkcję przewoźnika jednocześnie. Przyjmuje się, że pierwszy przewoźnik odpowiada za czyny i pomyłki osób, z którymi w dalszych etapach transportu współpracował.

W Polsce zlecenie spedycyjne przyjmuje dość często charakter zlecenia transportowego, gdyż zlecenia dotyczą tylko przewozu ładunku. Spedycja poza samym transportem ładunku zajmuje się także jego zabezpieczeniem, opakowaniem i sztauowaniem.

Kodeks Cywilny określa zakres odpowiedzialności spedytora. Dość często jest tak, że odpowiada on tylko za wybór przewoźnika. Jeżeli nie popełnił błędu przy wyborze przewoźnika, wówczas jest zwolniony z odpowiedzialności.

Więcej porad przeczytasz na smartrans.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read