Strona głównaLogistykaSkład celny, a magazyn czasowego składowania

Skład celny, a magazyn czasowego składowania

Zajmując się importowaniem lub eksportowaniem towarów, z pewnością spotkamy się z takimi pojęciami jak skład celny i magazyn czasowego składowania. Funkcja obu z nich wydaje się podobna i związana jest z obrotem towarami z krajami spoza Unii Europejskiej. Warto jednak pamiętać, że rozwiązania te mają odmienne cele i przydadzą się w zupełnie innych sytuacjach.

Czym jest skład celny?

Skład celny jest to rodzaj wydzielonego magazynu, który służy zabezpieczeniu znajdujących się w nim towarów. Powołanie składów celnych odbywa się na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego. Aby skład celny mógł w ogóle powstać, firma go prowadząca musi wystąpić o odpowiednie pozwolenia. Aby je otrzymać, skład celny powinien spełniać następujące kryteria: po pierwsze, towar w nim składowany musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony. Znaczy to, że powinny zostać zorganizowane zabezpieczenia chroniące przed oddziaływaniem z zewnątrz oraz tak aby Urząd Celno-Skarbowy mógł sprawować dozór nad towarem.

Składy celne dzielą się na prywatne (powołane dla danego podmiotu gospodarczego) oraz publiczne (obsługujące wiele firm). Aby skorzystać ze składu celnego publicznego niezbędne jest podpisanie umowy składu.

Skład celny pozwala na przechowywanie tzw. towarów nieunijnych, czyli takich, które zostały importowane spoza obszaru Unii Europejskiej. Póki towar przebywa w składzie nie ma konieczności wnoszenia opłat celnych. Co najważniejsze w składzie celnym można dokonywać na towarze wiele różnych czynności – przepakowanie, konfekcjonowanie, etykietowanie itp. Dodatkowo towar może opuszczać skład celny partiami, co umożliwia podzielenie i odroczenie kosztów związanych z opłatą cła i podatków.

Do czego służy magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania zorganizowany jest bardzo podobnie, ale jego funkcja jest zupełnie inna. Towary umieszczane są w magazynie czasowego składowania przed dokonaniem odprawy celnej ostatecznej lub przed poddaniem ich innej, kolejnej procedurze, jak np. tranzyt, czy powrotny wywóz. Do tego, co wspomniano już wcześniej warto dodać, że magazyn tego rodzaju musi zapewniać takie warunki, aby towar mógł być przechowywany w stanie niezmienionym. Jeżeli więc wymaga on odpowiedniej temperatury, magazyn będzie musiał być wyposażony w chłodnię. Jeżeli z kolei przechowywane są materiały niebezpieczne – infrastruktura magazynu również musi odpowiadać odpowiednim wymogom.

Magazyn czasowego składowania pozwala na odsunięcie w czasie czynności związanych z odprawą celną importowanego na teren Unii Europejskiej towaru. Maksymalny czas składowania w tego rodzaju magazynie wynosi 90 dni. Magazyn czasowego składowania służy przechowywaniu towarów przy odraczającej się odprawie celnej np. ze względu na niezgodności w dokumentach, brak badań Inspekcji handlowej lub Sanepidu. Przed złożeniem w nim towaru należy złożyć w stosownym urzędzie deklarację czasowego składowania – DSK, na podstawie której towar jest przyjmowany do magazynu czasowego składowania.

Korzystanie z usługi czasowego składowania pozwala między innymi na uzupełnienie brakującej dokumentacji celnej. Prowadzenie magazynu czasowego składowania wymaga uzyskania stosownego pozwolenia oraz złożenia zabezpieczenia na poczet należności celno-podatkowych.

Źródło: http://www.cargoconsultants.com.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Must Read